Aktualizacja #22

Kim_Il_Sung_Portrait-2

Z okazji Dnia Słońca – rocznicy urodzin Kim Ir Sena, twórcy Koreańskiej Republiki Demokratycznej Maoistowski Projekt Dokumentacyjny wraz z Korean Friendship Association Polska ma przyjemność opublikować 10 tekstów autorstwa tego wybitnego rewolucjonisty. Szczególne podziękowania należą się towarzyszowi Łukaszowi Mrozkowi, oficjalnemu przedstawicielowi KFA w Polsce.

Odrzucimy linię lewacko-awanturniczą i wcielimy w życie kurs rewolucyjno-organizacyjny (1931)

O organizacji i rozwijaniu walki zbrojnej przeciwko japońskiemu imperializmowi (1931)

Zadania komunistów koreańskich (1937)

Partia Pracy Korei Północnej obchodzi pierwszą rocznicę swojego powstania (1947)

Z okazji utworzenia Koreańskiej Armii Ludowej (1948)

Wszystkie siły do zwycięstwa w wojnie (1950)

Wzmożemy walkę antyimperialistyczną i antyamerykańską (1967)

Triumfują wielkie idee Lenina o narodowo-wyzwoleńczej walce w koloniach Wschodu (1970)

Zapobiegamy rozbiciu narodu, zjednoczmy Ojczyznę (1973)

Przemówienie noworoczne (1976)

Obecnie posiadamy w swych zbiorach 233 teksty i polemiki wybitnych rewolucjonistów,konstytucje państw socjalistycznych oraz 4 materiały pomocnicze.

Advertisements

Aktualizacja #21

Po raz kolejny nowi autorzy na MPD! Dzisiejsza aktualizacja wzbogaciła MPD o 10 tekstów, powstałych od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej po wiek XXI. Szczególnie godny uwagi jest list RAIM, krytykując pierwszoświatowizm większości światowej lewicy. Warta przeczytania są również prace rosyjskich narodników Piotra Tkaczowa i Nikołaja Michajłowskiego. W ramach otwierania się na szerokie spektrum idei rewolucyjnych, rozpoczynami również publikowanie pism Aleksandra Dugina.

Louis Saint-Just – Mowa w obronie Robespierre’a (1794)

Piotr Tkaczow – List otwarty do Pana Fryderyka Engelsa (1874)

Piotr Tkaczow – Program czasopisma “Nabat” (1875)

Nikołaj Michajłowski – Dylemat rosyjskiego marksisty (1887)

Hans Grümm – Chiny dzisiejsze (1951)

J.P. Vigier – Niektóre problemy fizyki w świetle tez Lenina (1954)

Deklaracja narady przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych krajów socjalistycznych (1957)

B. Kuźmiński – Czarny Napoleon (1963)

Aleksandr Dugin – Metafizyka narodowego bolszewizmu (1994)

List otwarty RAIM (2013)

Obecnie posiadamy w swych zbiorach 223 tekstów i polemik wybitnych rewolucjonistów,konstytucje państw socjalistycznych oraz 4 materiały pomocnicze.

Aktualizacja #20

Nowi autorzy na MPD! Dzisiejsza aktualizacja wzbogaciła MPD o 10 tekstów. Każda praca jest ważna na swój sposób, ale na szczególną uwagę zasługują prace świętej pamięci Raska Hetmańskiego (1988-2014), stanowiące przyczynek do kolejnego etapu rozwoju rewolucyjnej nauki – rewolucyjnego interkomunalizmu.

Lud a rewolucja (1876), autorstwa Piotra Tkaczowa

Program Komunistów (bolszewików) (1918), autorstwa Nikołaja Bucharina

Terroryzm i komunizm (1920), autorstwa Lwa Trockiego

Ofensywa faszyzmu i zadania Międzynarodówki Komunistycznej (1935), autorstwa Georgi Dimitrowa

Pogadanki o materializmie historycznym (1948), autorstwa Adama Schaffa

Cele i zadania rewolucji interkomunalistycznej (2012), autorstwa Raska Hetmańskiego

Interkomunalizm – filozofia wolności (2012), autorstwa Raska Hetmańskiego

Interkomunalizm – filozofia walki (2012), autorstwa Raska Hetmańskiego

Organizacja Czerwonej Gwardii z ukosa (2013), autorstwa Raska Hetmańskiego

 Obecnie posiadamy w swych zbiorach 215 tekstów i polemik wybitnych rewolucjonistów, konstytucje państw socjalistycznych oraz 2 materiały pomocnicze.

 

 

Aktualizacja #19

Dzisiejsza aktualizacja wzbogaci MPD o 8 tekstów.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują dokumenty Wielkiej Polemiki pomiędzy rewolucjonistami z Komunistycznąej Partii Chin i rewizjonistami z Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, przeprowadzonej w latach 60. Wielka Polemika dała początek nowemu etapowi rewolucyjnej nauki – maoizmowi. Nie są to wszystkie dokumenty, będziemy je stopniowo powiększać ich zbiór na MPD. Dziś publikujemy następujące:

Propozycja dotycząca linii generalnej międzynarodowego ruchu komunistycznego (1963);

List otwarty KC KPZR do organizacji partyjnych i do wszystkich komunistów w ZSRR (1963);

Oświadczenie rządu chińskiego z 31 lipca 1963 roku (1963);

Oświadczenie rządu ZSRR w związku z deklaracją rządu chińskiego (1963);

Oświadczenie rzecznika rządu chińskiego z 15 sierpnia 1963 roku (1963).

Publikujemy dziś również również kronikę dziejów partii bolszewickiej, autorstwa marksistowsko-leninowskiego kierownictwa WKP(b), w zgodzie z duchem materializmu historycznego:

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs (1938) (publikowane w dwóch kategoriach: “Józef Stalin” i “Opracowania historyczne”).

Udostępniamy także Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz dzieło Kim Ir Sena, poświęcone rewolucyjnej kulturze:

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952);

Kim Ir Sen – O stworzeniu rewolucyjnej literatury i sztuki (1964).

Obecnie posiadamy w swych zbiorach 205 tekstów i polemik wybitnych rewolucjonistów, konstytucje państw socjalistycznych oraz 2 materiały pomocnicze.

Aktualizacja #18

Dzisiejsza aktualizacja wzbogaciła MPD o dwanaście tekstów.

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Czy Jugosławia jest państwem socjalistycznym? (1963), część słynnej Wielkiej Polemiki pomiędzy KC KPCh a KC KPZR która wywarła olbrzymi wpływ na międzynarodowy ruch komunistyczny i była kluczowa w sprawie walki z rewizjonizmem.

W dziale “Dokumenty partyjne” ukazuje się pierwszy tekst. Jest to przemówienie Bolesława Bieruta z XIX Zjazdu KPZR: XIX Zjazd KPZR – drogowskazem (1952) (tekst dostępny jest także w dziale “Bolesław Bierut”). W “Dokumentach partyjnych” będą publikowane dokumenty zjazdowe oraz różnorakie dokumenty i stanowiska rewolucyjnych partii i organizacji.

Z pozostałych tekstów:

Zasady szkoły pracy (1920), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna (1921), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Studenci a NEP (1921), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Nowa Polityka Ekonomiczna a Komisariat Oświaty (1924), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Nasze najbliższe zadania (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Przemówienie pierwszomajowe (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Do młodzieży (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Do chłopów i pracowników rolnictwa (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Do inżynierów i techników (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej będzie rządem realizacji programu Frontu Narodowego (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Obecnie posiadamy swych zbiorach 199 tekstów wybitnych rewolucjonistów, konstytucje państw socjalistycznych oraz materiał pomocniczy.

Aktualizacja #17

Dzisiejsza aktualizacja wzbogaciła MPD o piętnaście tekstów.

Na MPD utworzono dwa nowe działy. Są to “Konstytucje państw socjalistycznych” i “Materiały pomocnicze” (obejmujące opracowania historyczne, reportaże, wspomnienia, dokumenty itd.). Mamy nadzieję, że i one przyczynią się do kształtowania światopoglądu rewolucyjnego.

Wśród rewolucyjnych konstytucji jako pierwsze publikujemy:

Konstytucję Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (1918) 

oraz

“Małą konstytucję” Rzeczypospolitej Polskiej (1947).

Pierwszą opublikowaną pozycją w “Materiałach pomocniczych” jest natomiast reportaż Krystyny Koneckiej Koreański koń Czhollima (1989).

Oprócz tego, jak zwykle prace wybitnych rewolucjonistów:

Mowa o zagadnieniu wolnego handlu (1848), autorstwa Karola Marksa;

Recenzja książki G. Fr. Daumera “Religia nowego wieku” (1850), autorstwa Karola Marksa i Fryderyka Engelsa;

Agitacja antykościelna [demonstracja w Hyde Parku] (1855), autorstwa Karola Marksa;

Trochę rozważań o kwestii kolonialnej (1922), autorstwa Ho Chi Minha;

Lenin i mieszkańcy kolonii (1924), autorstwa Ho Chi Minha;

Program Komunistycznej Partii Indochin (1930), autorstwa Ho Chi Minha;

Przemówienie końcowe na procesie o podpalenie Reichstagu (1933), autorstwa Georgi Dymitrowa;

Działania, które “powinno się robić” i te, których “nie powinno się robić” (1948), autorstwa Ho Chi Minha;

Orędzie noworoczne do Narodu Polskiego (1951), autorstwa Bolesława Bieruta;

Przemówienie na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Testament polityczny (1969), autorstwa Ho Chi Minha;

Stary utopijny socjalizm “nowej” drobnomieszczańskiej lewicy (1999), autorstwa Kazimierza Mijala.

Obecnie posiadamy swych zbiorach 187 tekstów wybitnych rewolucjonistów, konstytucje państw socjalistycznych oraz materiał pomocniczy.

Aktualizacja #16

Dzisiejsza aktualizacja wzbogaciła MPD o jedenaście prac wybitnych rewolucjonistów.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje tekst Rewolucyjne samobójstwo drogą wyzwolenia (1973), autorstwa Hueya P. Newtona, będący wstępem do książki “Revolutionary Suicide”.

Pozostałe to:

Armia Czerwona i jej zadania (1919), autorstwa Michaiła Frunzego;

O szkole klasowej (1920), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Jednolita szkoła pracy i wykształcenie techniczne (1920), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Jaka szkoła jest potrzebna państwu proletariatu? (1922), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Zadania partii na trzecim froncie (1923), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Przesłanki socjologiczne pedagogiki radzieckiej (1927), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Zadania wychowawcze szkoły radzieckiej (1928), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Komunistyczna Partia Jugosławii w rękach morderców i szpiegów (1949), autorstwa Gheorghe’a Gheorghiu-Deja;

Odpowiedzi na pytania zadane przez dziennikarzy z różnych krajów świata (1971-1972), autorstwa Kim Ir Sena;

Radziecka klasa robotnicza – pozbawiona środków produkcji (1973), autorstwa Veniamina Toçi i Kiço Kapetaniego.

Obecnie posiadamy w swoich zbiorach 175 rewolucyjnych tekstów.