Aktualizacja #11

 

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć dzieł wybitnych rewolucjonistów:

O wynikach założycielskiego zjazdu PPPK (1946), autorstwa Kim Ir Sena

Referat sprawozdawczy KC PPKP (1948), autorstwa Kim Ir Sena

Ideowe wychowanie młodzieży (1948), autorstwa Kim Ir Sena

Organizacyjne i ideologiczne umocnienie partii (1952), autorstwa Kim Ir Sena

O niektórych problemach polityki wewnętrznej i zagranicznej (1971), autorstwa Kim Ir Sena

Walka w Tsingkangszanie (1928), autorstwa Mao Tse-tunga

Więcej uwagi sprawie przyciągania inteligencji (1939), autorstwa Mao Tse-tunga

O władzy w bazach oporu wobec najeźdźców japońskich (1940), autorstwa Mao Tse-tunga

Przedmowa i posłowie do pracy “Materiały z badań nad wsią” (1941), autorstwa Mao Tse-tunga

Zreformujmy nasze szkolenie (1941), autorstwa Mao Tse-tunga

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 8 tekstów autorstwa Marksa i Engelsa, 14 prac Włodzimierza Lenina, 18 prac Józefa Stalina, 4 przemówienia Bolesława Bieruta, 45 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga, 6 tekstów z okresu WPRK, 1 pracę Black Panther Party, 9 tekstów autorstwa Kim Ir Sena, 4 przemówienia Envera Hodży, 2 prace Ernesta Che Guevary, 1 tekst autorstwa ICO i 8 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 122 rewolucyjne teksty.

Advertisements