Aktualizacja #10

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć dzieł wybitnych rewolucjonistów:

Wojna chłopska w Niemczech (1850), autorstwa Fryderyka Engelsa

Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte (1852), autorstwa Karola Marksa

Brytyjskie panowanie w Indiach (1853), autorstwa Karola Marksa

W kwestii mieszkaniowej (1873), autorstwa Fryderyka Engelsa

Krach II Międzynarodówki (1915), autorstwa Włodzimierza Lenina

O rodzącym się kierunku imperialistycznego ekonomizmu (1916), autorstwa Włodzimierza Lenina

List do robotników Europy i Ameryki (1919), autorstwa Włodzimierza Lenina

Rozmowa z angielskim korespondentem Jamesem Bertramem (1937), autorstwa Mao Tse-tunga

Przeciw kapitulanctwu (1939), autorstwa Mao Tse-tunga

Stalin – przyjaciel ludu chińskiego (1939), autorstwa Mao Tse-tunga

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 8 tekstów autorstwa Marksa i Engelsa, 14 prac Włodzimierza Lenina, 18 prac Józefa Stalina, 4 przemówienia Bolesława Bieruta, 40 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga, 6 tekstów z okresu WPRK, 1 pracę Black Panther Party, 4 teksty autorstwa Kim Ir Sena, 4 przemówienia Envera Hodży, 2 prace Ernesta Che Guevary, 1 tekst autorstwa ICO i 8 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 112 rewolucyjnych tekstów.

Advertisements

Aktualizacja #9

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć dzieł wybitnych rewolucjonistów:

O konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1952), autorstwa Bolesława Bieruta

Wojna partyzancka jako metoda walki (1963), autorstwa Ernesta Che Guevary

O budownictwie Nowej Korei i froncie jedności narodu (1945), autorstwa Kim Ir Sena

O wykorzenieniu dogmatyzmu i formalizmu i ustanowieniu Dżucze w pracy ideologicznej (1955), autorstwa Kim Ir Sena

Postępowi dziennikarze powinni ostro potępić imperializm amerykański (1969), autorstwa Kim Ir Sena

Wspólna walka rewolucyjnych narodów Azji (1971), autorstwa Kim Ir Sena

Podnieśmy na wyższy poziom treść i organizacje pracy naukowej (1971), autorstwa Envera Hodży

Socjalizm budują masy. Partia uświadamia je (1972), autorstwa Envera Hodży

Pozdrowienie w imieniu KC APP na VII Zjeździe Związków Zawodowych Albanii (1972), autorstwa Envera Hodży

Pogłębiajmy walkę ideologiczna przeciwko obcym przejawom i liberalnej postawie wobec nich (1973), autorstwa Envera Hodży

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 4 teksty autorstwa Marksa i Engelsa, 11 prac Włodzimierza Lenina, 18 prac Józefa Stalina, 4 przemówienia Bolesława Bieruta, 37 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga, 6 tekstów z okresu WPRK, 1 pracę Black Panther Party, 4 teksty autorstwa Kim Ir Sena, 4 przemówienia Envera Hodży, 2 prace Ernesta Che Guevary, 1 tekst autorstwa ICO i 8 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 102 rewolucyjne teksty.