Mao Tse-tung

O klasach społeczeństwa chińskiego (1926)

Referat o wynikach badań ruchu chłopskiego w prowincji Hunan (1927)

Dlaczego w Chinach możne istnieć Czerwona Władza (1928)

Walka w Tsingkangszanie (1928)

O wykorzenieniu błędnych poglądów w partii (1929)

Z iskry może rozgorzeć pożar (1930)

O taktyce walki przeciwko imperializmowi japońskiemu (1935)

Zadania Komunistycznej Partii Chin w okresie wojny antyjapońskiej (1937)

Walka o wciągnięcie wielomilionowych mas do jednolitego antyjapońskiego frontu narodowego (1937)

W sprawie praktyki (1937)

W sprawie sprzeczności (1937)

Przeciwko liberalizmowi (1937)

Rozmowa z angielskim korespondentem Jamesem Bertramem (1937)

Zagadnienia strategii wojny partyzanckiej przeciwko najeźdźcom japońskim (1938)

O przewlekłej wojnie (1938)

Ruch 4 maja (1939)

Kierunek rozwoju ruchu młodzieżowego (1939)

Przeciw kapitulanctwu (1939)

Więcej uwagi sprawie przyciągania inteligencji (1939)

Rewolucja Chińska a Komunistyczna Partia Chin (1939)

Stalin – przyjaciel ludu chińskiego (1939)

Pamięci Bethune’a (1939)

O nowej demokracji (1940)

O nowodemokratyczne rządy konstytucyjne (1940)

O władzy w bazach oporu wobec najeźdźców japońskich (1940)

Obecna taktyka partii w jednolitym froncie antyjapońskim (1940)

O naszej polityce (1940)

Przedmowa i posłowie do pracy “Materiały z badań nad wsią” (1941)

Zreformujmy nasze szkolenie (1941)

O międzynarodowym jednolitym froncie walki przeciwko faszyzmowi (1941)

O właściwy styl pracy w partii (1942)

Przeciw szablonowym schematom w partii (1942)

Przełomowy moment w przebiegu Drugiej Wojny Światowej (1942)

W sprawie metod kierownictwa (1943)

Pytania pod adresem Kuomintangu (1943)

O jedenastym plenum CKW Kuomintangu i drugiej sesji Narodowej Rady Politycznej Trzeciej Kadencji (1943)

Organizujcie się! (1943)

Służyć ludowi! (1944)

Jednolity front w pracy kulturalnej (1944)

Nauczyć się działalności gospodarczej (1945)

Dwojaki los Chin (1945)

Dziadek Głupi przesunął góry (1945)

Niebezpieczna polityka Hurleya (1945)

O demokratycznej dyktaturze ludu (1949)

Skąd pochodzą słuszne idee człowieka? (1963)

Wyjątki z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-tunga (1964)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s