Aktualizacja #4

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o siedem prac autorstwa Towarzyszy z LLCO:

Naprzód!

Czym jest socjalizm? Czym jest komunizm? (2011)

Stara Władza, Nowa Władza, reformy kontra rewolucja (2011)

Dwa pytania o wyzysk i mobilność społeczną (2011)

Równość i globalne powiązania (2011)

Czym jest rewizjonizm? (2011)

Nowy Świat, nowe wyzwania, nowa nauka (2011)

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 4 teksty autorstwa Marksa i Engelsa, 8 prac Włodzimierza Lenina, 14 prac Józefa Stalina, 24 teksty autorstwa Mao Tse-tunga i 7 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 59 rewolucyjnych tekstów.

Advertisements

Aktualizacja #3

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o sześć prac autorstwa Mao Tse-tunga:

Referat o wynikach badań ruchu chłopskiego w prowincji Hunan (1927)

Zadania Komunistycznej Partii Chin w okresie wojny antyjapońskiej (1937)

Walka o wciągnięcie wielomilionowych mas do jednolitego antyjapońskiego frontu narodowego (1937)

Kierunek rozwoju ruchu młodzieżowego (1939)

Obecna taktyka partii w jednolitym froncie antyjapońskim (1940)

Skąd pochodzą słuszne idee człowieka? (1963)

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 4 teksty autorstwa Marksa i Engelsa, 8 prac Włodzimierza Lenina, 14 prac Józefa Stalina i 24 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga. W sumie zgromadziliśmy już 52 dzieła wybitnych rewolucjonistów.

Aktualizacja #2

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o sześć prac autorstwa różnych rewolucjonistów:

Oskarżenie Dantona (1794), autorstwa Louisa Saint-Justa

O karykaturze marksizmu i o imperialistycznym ekonomizmie (1916), autorstwa Włodzimierza Lenina

Imperializm a rozłam w socjalizmie (1916), autorstwa Włodzimierza Lenina

Referat wygłoszony na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Komunistycznych Organizacji Narodów Wschodu (1919), autorstwa Włodzimierza Lenina

Przeciwko liberalizmowi (1937), autorstwa Mao Tse-tunga

W sprawie metod kierownictwa (1943), autorstwa Mao Tse-tunga

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 4 teksty autorstwa Marksa i Engelsa, 8 prac Włodzimierza Lenina, 14 prac Józefa Stalina i 18 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga. W sumie zgromadziliśmy już 46 dzieł wybitnych rewolucjonistów.

Aktualizacja #1

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o sześć prac Józefa Stalina:

O walce z prawicowymi i “ultralewicowymi” odchyleniami (1926)

O bloku opozycyjnym w WKP(b) (1926)

Rozmowa z Pierwszą Amerykańską Delegacją Robotniczą (1927)

O programie Kominternu (1928)

O pewnych zagadnieniach historii bolszewizmu (1931)

O projekcie Konstytucji ZSRR (1936)

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 1 pracę z okresu Rewolucji Francuskiej, 4 teksty autorstwa Marksa i Engelsa, 5 prac Włodzimierza Lenina, 14 prac Józefa Stalina i 16 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga. W sumie zgromadziliśmy już 40 dzieł wybitnych rewolucjonistów.

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny to inicjatywa Organizacji Czerwonej Gwardii majaca na celu zdigitalizowanie i udostępnienie jak najszerszej liczbie osób dzieł twórców marksizmu, przede wszystkim dzieł Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina, Mao, Lin Biao, Bandy Czworga, MIM i LLCO.

Program maksimum MPD zakłada zdigitalizowanie wszystkich dzieł Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina i Mao dostępnych w języku polskim, oraz przetłumaczenie dzieł Mao, które nie są jeszcze dostępne w naszym języku ze względu na poparcie przez Polskę ZSRR w sporze radziecko-chińskim.

Zdajemy sobie sprawę, że sprawę, że jest to przedsięwzięcie które zakłada tytaniczną pracę i że bez pomocy z zewnątrz praca ta przybierze praktycznie charakter syzyfowy. Dlatego uznajemy Maoistowski Projekt Dokumentacyjny za inicjatywę otwartą i jednolitofrontową. Przyjmiemy każdą pomoc, nawet z kręgów niechętnych maoizmowi. Nie będziemy nikogo zmuszać do pracy przy dziełach Stalina i Mao, skoro tyle dzieł Marksa, Engelsa, Lenina czeka na digitalizację. Nie zamierzamy się też ograniczać do głównej linii Marksa-Engelsa-Lenina-Stalina-Mao. Jesteśmy otwarci na prace wszystkich rewolucjonistów, jednak bezwzględne pierwszeństwo mają ci, którzy popchnęli rewolucyjną naukę do przodu.

Zapraszamy do współpracy nie tylko pojedynczych woluntariuszy, ale także całe organizacje. Możemy zjednoczyć się i stworzyć potężną bibliotekę marksistowską w Polskim internecie, albo pracować w sposób nieskoordynowany i anarchistyczny, niwecząc tym samym jakiekolwiek nadzieje na powszechny dostęp do nauki marksistowskiej.

Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy do zgłoszenia swoich propozycji na adres e-mail maopd@wp.pl

Niech żyje rewolucyjna nauka!

Kolektyw MPD