Włodzimierz Lenin

Co to są “przyjaciele ludu” i jak oni wojują przeciwko socjaldemokratom Zeszyt I (1894)

O liberalnym i marksistowskim pojęciu walki klasowej (1913)

Uczciwy głos francuskiego socjalisty (1915)

Krach II Międzynarodówki (1915)

O karykaturze marksizmu i o imperialistycznym ekonomizmie (1916)

O rodzącym się kierunku imperialistycznego ekonomizmu (1916)

Imperializm a rozłam w socjalizmie (1916)

Najbliższe zadania władzy radzieckiej (1918)

O “lewicowej” dziecinadzie i drobnomieszczańskości (1918)

O “demokracji” i dyktaturze (1918)

List do robotników Europy i Ameryki (1919)

Referat wygłoszony na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Komunistycznych Organizacji Narodów Wschodu (1919)

Przemówienia na II Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej (1920)

III Kongres Międzynarodówki Komunistycznej (1921)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s