Aktualizacja #8

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć dzieł Mao Tse-tunga:

O klasach społeczeństwa chińskiego (1926)

Dlaczego w Chinach możne istnieć Czerwona Władza (1928)

Przełomowy moment w przebiegu Drugiej Wojny Światowej (1942)

Pytania pod adresem Kuomintangu (1943)

O jedenastym plenum CKW Kuomintangu i drugiej sesji Narodowej Rady Politycznej Trzeciej Kadencji (1943)

Organizujcie się! (1943)

Jednolity front w pracy kulturalnej (1944)

Nauczyć się działalności gospodarczej (1945)

Dwojaki los Chin (1945)

Niebezpieczna polityka Hurleya (1945)

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 4 teksty autorstwa Marksa i Engelsa, 11 prac Włodzimierza Lenina, 18 prac Józefa Stalina, 3 przemówienia Bolesława Bieruta, 37 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga, 6 tekstów z okresu WPRK, 1 pracę Black Panther Party, 1 pracę Ernesta Che Guevary, 1 tekst autorstwa ICO i 8 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 92 rewolucyjne teksty.

Advertisements

Aktualizacja #7

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć dzieł wybitnych rewolucjonistów:

O liberalnym i marksistowskim pojęciu walki klasowej (1913), autorstwa Włodzimierza Lenina

Uczciwy głos francuskiego socjalisty (1915), autorstwa Włodzimierza Lenina

O “demokracji” i dyktaturze (1918), autorstwa Włodzimierza Lenina

Przyczynek do zagadnień leninizmu (1926), autorstwa Józefa Stalina

Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR (1952), autorstwa Józefa Stalina

Przeciw gomułkowszczyźnie (1948), autorstwa Bolesława Bieruta

O przyspieszenie zwycięstwa socjalizmu w Polsce (1948), autorstwa Bolesława Bieruta

Rola i charakter państwa demokracji ludowej (1948), autorstwa Bolesława Bieruta

Socjalizm i człowiek na Kubie (1965), autorstwa Che Guevary

Ekonomia rewizjonizmu (1967), autorstwa Irish Communist Organization

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 4 teksty autorstwa Marksa i Engelsa, 11 prac Włodzimierza Lenina, 18 prac Józefa Stalina, 3 przemówienia Bolesława Bieruta, 27 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga, 6 tekstów z okresu WPRK, 1 pracę Black Panther Party, 1 pracę Ernesta Che Guevary, 1 tekst autorstwa ICO i 8 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 82 rewolucyjne teksty.

Aktualizacja #6

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć dzieł wybitnych rewolucjonistów:

O rozbieżnościach partyjnych słów kilka (1905), autorstwa Józefa Stalina

Oblicze polityczne opozycji rosyjskiej (1927), autorstwa Józefa Stalina

Pamięci Bethune’a (1939), autorstwa Mao Tse-tunga

Służyć ludowi! (1944), autorstwa Mao Tse-tunga

Dziadek Głupi przesunął góry (1945), autorstwa Mao Tse-tunga

Niech żyją komuny ludowe! (1959) , artykuł teoretyczny Żenmińżybao 

Niech żyje leninizm! (1960) , pierwszy tekst Wielkiej Polemiki

Naprzód drogą wielkiego Lenina! (1960), artykuł Żenmińżybao z okazji 90 rocznicy urodzin W. Lenina

O ideologii Partii Czarnych Panter (1970), autorstwa Eldridge Cleaver’a z Black Panther Party

Rozważając wartość i wyzysk (2011), autorstwa towarzysza Prairie Fire z LLCO

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 4 teksty autorstwa Marksa i Engelsa, 8 prac Włodzimierza Lenina, 16 prac Józefa Stalina, 27 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga, 6 tekstów z okresu WPRK, 1 pracę Black Panther Party i 8 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 72 rewolucyjne teksty.

Aktualizacja #5

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o trzy prace z okresu Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej:

Decyzja KC KPCh w sprawie Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej (1966)

Komunikat KC KPCh z 16 maja (1966)

Przemówienia członków KC KPCh dotyczące Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej (1968)

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 4 teksty autorstwa Marksa i Engelsa, 8 prac Włodzimierza Lenina, 14 prac Józefa Stalina, 24 teksty autorstwa Mao Tse-tunga, 3 teksty z okresu WPRK i 7 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 62 rewolucyjne teksty.