Aktualizacja #18

Dzisiejsza aktualizacja wzbogaciła MPD o dwanaście tekstów.

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Czy Jugosławia jest państwem socjalistycznym? (1963), część słynnej Wielkiej Polemiki pomiędzy KC KPCh a KC KPZR która wywarła olbrzymi wpływ na międzynarodowy ruch komunistyczny i była kluczowa w sprawie walki z rewizjonizmem.

W dziale “Dokumenty partyjne” ukazuje się pierwszy tekst. Jest to przemówienie Bolesława Bieruta z XIX Zjazdu KPZR: XIX Zjazd KPZR – drogowskazem (1952) (tekst dostępny jest także w dziale “Bolesław Bierut”). W “Dokumentach partyjnych” będą publikowane dokumenty zjazdowe oraz różnorakie dokumenty i stanowiska rewolucyjnych partii i organizacji.

Z pozostałych tekstów:

Zasady szkoły pracy (1920), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna (1921), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Studenci a NEP (1921), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Nowa Polityka Ekonomiczna a Komisariat Oświaty (1924), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Nasze najbliższe zadania (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Przemówienie pierwszomajowe (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Do młodzieży (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Do chłopów i pracowników rolnictwa (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Do inżynierów i techników (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej będzie rządem realizacji programu Frontu Narodowego (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Obecnie posiadamy swych zbiorach 199 tekstów wybitnych rewolucjonistów, konstytucje państw socjalistycznych oraz materiał pomocniczy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s