Aktualizacja #12

 

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć dzieł Józefa Stalina oraz o słynną Czerwoną Książeczkę – Wyjątki z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-tunga:

Lenin jako organizator i wódz RKP (1920)

Przemówienie w Komisji Francuskiej VI Rozszerzonego Plenum KWMK (1926)

Przemówienie w Niemieckiej Komisji VI Rozszerzonego Plenum KWMK (1926)

Przemówienie na Pierwszym Wszechzwiązkowym Zjeździe Kołchoźników-Przodowników (1933)

XVII Zjazd WKP(b) (1934)

XVIII Zjazd WKP(b) (1939)

XXIV rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1941)

XXV rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1942)

XXVI rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1943)

XXVII rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1944)

*

Wyjątki z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-tunga (1964)

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 8 tekstów autorstwa Marksa i Engelsa, 14 prac Włodzimierza Lenina, 28 prac Józefa Stalina, 4 przemówienia Bolesława Bieruta, 46 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga, 6 tekstów z okresu WPRK, 1 pracę Black Panther Party, 9 tekstów autorstwa Kim Ir Sena, 4 przemówienia Envera Hodży, 2 prace Ernesta Che Guevary, 1 tekst autorstwa ICO i 8 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 133 rewolucyjne teksty.

 

Advertisements