Aktualizacja #20

Nowi autorzy na MPD! Dzisiejsza aktualizacja wzbogaciła MPD o 10 tekstów. Każda praca jest ważna na swój sposób, ale na szczególną uwagę zasługują prace świętej pamięci Raska Hetmańskiego (1988-2014), stanowiące przyczynek do kolejnego etapu rozwoju rewolucyjnej nauki – rewolucyjnego interkomunalizmu.

Lud a rewolucja (1876), autorstwa Piotra Tkaczowa

Program Komunistów (bolszewików) (1918), autorstwa Nikołaja Bucharina

Terroryzm i komunizm (1920), autorstwa Lwa Trockiego

Ofensywa faszyzmu i zadania Międzynarodówki Komunistycznej (1935), autorstwa Georgi Dimitrowa

Pogadanki o materializmie historycznym (1948), autorstwa Adama Schaffa

Cele i zadania rewolucji interkomunalistycznej (2012), autorstwa Raska Hetmańskiego

Interkomunalizm – filozofia wolności (2012), autorstwa Raska Hetmańskiego

Interkomunalizm – filozofia walki (2012), autorstwa Raska Hetmańskiego

Organizacja Czerwonej Gwardii z ukosa (2013), autorstwa Raska Hetmańskiego

 Obecnie posiadamy w swych zbiorach 215 tekstów i polemik wybitnych rewolucjonistów, konstytucje państw socjalistycznych oraz 2 materiały pomocnicze.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s