Karol Marks i Fryderyk Engels

Karol Marks – Nędza filozofii (1847)

Karol Marks – Mowa o zagadnieniu wolnego handlu (1848)

Fryderyk Engels – Panslawizm demokratyczny (1849)

Fryderyk Engels – Walki na Węgrzech (1849)

Karol Marks i Fryderyk Engels – Recenzja książki G. Fr. Daumera “Religia nowego wieku” (1850)

Fryderyk Engels – Wojna chłopska w Niemczech (1850)

Karol Marks – Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte (1852)

Karol Marks – Brytyjskie panowanie w Indiach (1853)

Karol Marks – Agitacja antykościelna [demonstracja w Hyde Parku] (1855)

Karol Marks – Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej (1859)

Fryderyk Engels – W kwestii mieszkaniowej (1873)

Fryderyk Engels – O upadku feudalizmu i początkach rozwoju burżuazji (1884)

Fryderyk Engels – Kwestia chłopska we Francji i w Niemczech (1894)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s