Józef Stalin

O rozbieżnościach partyjnych słów kilka (1905)

Anarchizm czy socjalizm? (wersja pierwotna) (1906)

Anarchizm czy socjalizm? (1907)

Lenin jako organizator i wódz RKP (1920)

O podstawach leninizmu (1924)

Rewolucja Październikowa a taktyka komunistów rosyjskich (1925)

O walce z prawicowymi i “ultralewicowymi” odchyleniami (1926)

Przyczynek do zagadnień leninizmu (1926)

Przemówienie w Komisji Francuskiej VI Rozszerzonego Plenum KWMK (1926)

Przemówienie w Niemieckiej Komisji VI Rozszerzonego Plenum KWMK (1926)

O bloku opozycyjnym w WKP(b) (1926)

O socjaldemokratycznym odchyleniu w naszej partii (1926)

O perspektywach rewolucji w Chinach (1926)

Rozmowa z Pierwszą Amerykańską Delegacją Robotniczą (1927)

Oblicze polityczne opozycji rosyjskiej (1927)

Opozycja trockistowska dawniej a dziś (1927)

Międzynarodowy charakter Rewolucji Październikowej (1927)

O programie Kominternu (1928)

Grupa Bucharina a prawicowe odchylenie w naszej partii (1929)

O pewnych zagadnieniach historii bolszewizmu (1931)

Przemówienie na Pierwszym Wszechzwiązkowym Zjeździe Kołchoźników-Przodowników (1933)

XVII Zjazd WKP(b) (1934)

O projekcie Konstytucji ZSRR (1936)

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs (1938) 

O materializmie dialektycznym i historycznym (1938)

XVIII Zjazd WKP(b) (1939)

XXIV rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1941)

XXV rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1942)

XXVI rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1943)

XXVII rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1944)

Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR (1952)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s