Bolesław Bierut

Przeciw gomułkowszczyźnie (1948)

O przyspieszenie zwycięstwa socjalizmu w Polsce (1948)

Rola i charakter państwa demokracji ludowej (1948)

Zwycięski Wódz nowej epoki (1949)

O właściwy rozwój kadr partyjnych (1950)

Orędzie noworoczne do Narodu Polskiego (1951)

Nasze najbliższe zadania (1952)

Przemówienie na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej (1952)

Przemówienie pierwszomajowe (1952)

O konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1952)

Do młodzieży (1952)

Do chłopów i pracowników rolnictwa (1952)

Do inżynierów i techników (1952)

XIX Zjazd KPZR – drogowskazem (1952)

Zwycięska idea jedności narodu (1952)

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej będzie rządem realizacji programu Frontu Narodowego (1952)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s