Aktualizacja #17

Dzisiejsza aktualizacja wzbogaciła MPD o piętnaście tekstów.

Na MPD utworzono dwa nowe działy. Są to “Konstytucje państw socjalistycznych” i “Materiały pomocnicze” (obejmujące opracowania historyczne, reportaże, wspomnienia, dokumenty itd.). Mamy nadzieję, że i one przyczynią się do kształtowania światopoglądu rewolucyjnego.

Wśród rewolucyjnych konstytucji jako pierwsze publikujemy:

Konstytucję Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (1918) 

oraz

“Małą konstytucję” Rzeczypospolitej Polskiej (1947).

Pierwszą opublikowaną pozycją w “Materiałach pomocniczych” jest natomiast reportaż Krystyny Koneckiej Koreański koń Czhollima (1989).

Oprócz tego, jak zwykle prace wybitnych rewolucjonistów:

Mowa o zagadnieniu wolnego handlu (1848), autorstwa Karola Marksa;

Recenzja książki G. Fr. Daumera “Religia nowego wieku” (1850), autorstwa Karola Marksa i Fryderyka Engelsa;

Agitacja antykościelna [demonstracja w Hyde Parku] (1855), autorstwa Karola Marksa;

Trochę rozważań o kwestii kolonialnej (1922), autorstwa Ho Chi Minha;

Lenin i mieszkańcy kolonii (1924), autorstwa Ho Chi Minha;

Program Komunistycznej Partii Indochin (1930), autorstwa Ho Chi Minha;

Przemówienie końcowe na procesie o podpalenie Reichstagu (1933), autorstwa Georgi Dymitrowa;

Działania, które “powinno się robić” i te, których “nie powinno się robić” (1948), autorstwa Ho Chi Minha;

Orędzie noworoczne do Narodu Polskiego (1951), autorstwa Bolesława Bieruta;

Przemówienie na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej (1952), autorstwa Bolesława Bieruta;

Testament polityczny (1969), autorstwa Ho Chi Minha;

Stary utopijny socjalizm “nowej” drobnomieszczańskiej lewicy (1999), autorstwa Kazimierza Mijala.

Obecnie posiadamy swych zbiorach 187 tekstów wybitnych rewolucjonistów, konstytucje państw socjalistycznych oraz materiał pomocniczy.

Advertisements