Aktualizacja #16

Dzisiejsza aktualizacja wzbogaciła MPD o jedenaście prac wybitnych rewolucjonistów.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje tekst Rewolucyjne samobójstwo drogą wyzwolenia (1973), autorstwa Hueya P. Newtona, będący wstępem do książki “Revolutionary Suicide”.

Pozostałe to:

Armia Czerwona i jej zadania (1919), autorstwa Michaiła Frunzego;

O szkole klasowej (1920), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Jednolita szkoła pracy i wykształcenie techniczne (1920), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Jaka szkoła jest potrzebna państwu proletariatu? (1922), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Zadania partii na trzecim froncie (1923), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Przesłanki socjologiczne pedagogiki radzieckiej (1927), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Zadania wychowawcze szkoły radzieckiej (1928), autorstwa Anatolija Łunaczarskiego;

Komunistyczna Partia Jugosławii w rękach morderców i szpiegów (1949), autorstwa Gheorghe’a Gheorghiu-Deja;

Odpowiedzi na pytania zadane przez dziennikarzy z różnych krajów świata (1971-1972), autorstwa Kim Ir Sena;

Radziecka klasa robotnicza – pozbawiona środków produkcji (1973), autorstwa Veniamina Toçi i Kiço Kapetaniego.

Obecnie posiadamy w swoich zbiorach 175 rewolucyjnych tekstów.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s