Aktualizacja #21

Po raz kolejny nowi autorzy na MPD! Dzisiejsza aktualizacja wzbogaciła MPD o 10 tekstów, powstałych od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej po wiek XXI. Szczególnie godny uwagi jest list RAIM, krytykując pierwszoświatowizm większości światowej lewicy. Warta przeczytania są również prace rosyjskich narodników Piotra Tkaczowa i Nikołaja Michajłowskiego. W ramach otwierania się na szerokie spektrum idei rewolucyjnych, rozpoczynami również publikowanie pism Aleksandra Dugina.

Louis Saint-Just – Mowa w obronie Robespierre’a (1794)

Piotr Tkaczow – List otwarty do Pana Fryderyka Engelsa (1874)

Piotr Tkaczow – Program czasopisma “Nabat” (1875)

Nikołaj Michajłowski – Dylemat rosyjskiego marksisty (1887)

Hans Grümm – Chiny dzisiejsze (1951)

J.P. Vigier – Niektóre problemy fizyki w świetle tez Lenina (1954)

Deklaracja narady przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych krajów socjalistycznych (1957)

B. Kuźmiński – Czarny Napoleon (1963)

Aleksandr Dugin – Metafizyka narodowego bolszewizmu (1994)

List otwarty RAIM (2013)

Obecnie posiadamy w swych zbiorach 223 tekstów i polemik wybitnych rewolucjonistów,konstytucje państw socjalistycznych oraz 4 materiały pomocnicze.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s