Aktualizacja #19

Dzisiejsza aktualizacja wzbogaci MPD o 8 tekstów.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują dokumenty Wielkiej Polemiki pomiędzy rewolucjonistami z Komunistycznąej Partii Chin i rewizjonistami z Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, przeprowadzonej w latach 60. Wielka Polemika dała początek nowemu etapowi rewolucyjnej nauki – maoizmowi. Nie są to wszystkie dokumenty, będziemy je stopniowo powiększać ich zbiór na MPD. Dziś publikujemy następujące:

Propozycja dotycząca linii generalnej międzynarodowego ruchu komunistycznego (1963);

List otwarty KC KPZR do organizacji partyjnych i do wszystkich komunistów w ZSRR (1963);

Oświadczenie rządu chińskiego z 31 lipca 1963 roku (1963);

Oświadczenie rządu ZSRR w związku z deklaracją rządu chińskiego (1963);

Oświadczenie rzecznika rządu chińskiego z 15 sierpnia 1963 roku (1963).

Publikujemy dziś również również kronikę dziejów partii bolszewickiej, autorstwa marksistowsko-leninowskiego kierownictwa WKP(b), w zgodzie z duchem materializmu historycznego:

Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs (1938) (publikowane w dwóch kategoriach: “Józef Stalin” i “Opracowania historyczne”).

Udostępniamy także Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz dzieło Kim Ir Sena, poświęcone rewolucyjnej kulturze:

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952);

Kim Ir Sen – O stworzeniu rewolucyjnej literatury i sztuki (1964).

Obecnie posiadamy w swych zbiorach 205 tekstów i polemik wybitnych rewolucjonistów, konstytucje państw socjalistycznych oraz 2 materiały pomocnicze.

Advertisements