Anatolij Łunaczarski

O szkole klasowej (1920)

Zasady szkoły pracy (1920)

Jednolita szkoła pracy i wykształcenie techniczne (1920)

Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna (1921)

Studenci a NEP (1921)

Jaka szkoła jest potrzebna państwu proletariatu? (1922)

Zadania partii na trzecim froncie (1923)

Nowa Polityka Ekonomiczna a Komisariat Oświaty (1924)

Przesłanki socjologiczne pedagogiki radzieckiej (1927)

Zadania wychowawcze szkoły radzieckiej (1928)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s