Kim Ir Sen

Kim_Il_Sung_Portrait-2Odrzucimy linię lewacko-awanturniczą i wcielimy w życie kurs rewolucyjno-organizacyjny (1931)

O organizacji i rozwijaniu walki zbrojnej przeciwko japońskiemu imperializmowi (1931)

Zadania komunistów koreańskich (1937)

O budownictwie Nowej Korei i froncie jedności narodu (1945)

O wynikach założycielskiego zjazdu PPPK (1946)

Partia Pracy Korei Północnej obchodzi pierwszą rocznicę swojego powstania (1947)

Z okazji utworzenia Koreańskiej Armii Ludowej (1948)

Referat sprawozdawczy KC PPKP (1948)

Ideowe wychowanie młodzieży (1948)

Wszystkie siły do zwycięstwa w wojnie (1950)

Organizacyjne i ideologiczne umocnienie partii (1952)

Kim Ir Sen – O wykorzenieniu dogmatyzmu i formalizmu i ustanowieniu Dżucze w pracy ideologicznej (1955)

O stworzeniu rewolucyjnej literatury i sztuki (1964)

Wzmożemy walkę antyimperialistyczną i antyamerykańską (1967)

Postępowi dziennikarze powinni ostro potępić imperializm amerykański (1969)

Triumfują wielkie idee Lenina o narodowo-wyzwoleńczej walce w koloniach Wschodu (1970)

Wspólna walka rewolucyjnych narodów Azji (1971)

O niektórych problemach polityki wewnętrznej i zagranicznej (1971)

Odpowiedzi na pytania zadane przez dziennikarzy z różnych krajów świata (1971-1972)

Zapobiegamy rozbiciu narodu, zjednoczmy Ojczyznę (1973)

Przemówienie noworoczne (1976)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s