About trzeciswiat

Trzecioświatowy maoista

Aktualizacja #22

Kim_Il_Sung_Portrait-2

Z okazji Dnia Słońca – rocznicy urodzin Kim Ir Sena, twórcy Koreańskiej Republiki Demokratycznej Maoistowski Projekt Dokumentacyjny wraz z Korean Friendship Association Polska ma przyjemność opublikować 10 tekstów autorstwa tego wybitnego rewolucjonisty. Szczególne podziękowania należą się towarzyszowi Łukaszowi Mrozkowi, oficjalnemu przedstawicielowi KFA w Polsce.

Odrzucimy linię lewacko-awanturniczą i wcielimy w życie kurs rewolucyjno-organizacyjny (1931)

O organizacji i rozwijaniu walki zbrojnej przeciwko japońskiemu imperializmowi (1931)

Zadania komunistów koreańskich (1937)

Partia Pracy Korei Północnej obchodzi pierwszą rocznicę swojego powstania (1947)

Z okazji utworzenia Koreańskiej Armii Ludowej (1948)

Wszystkie siły do zwycięstwa w wojnie (1950)

Wzmożemy walkę antyimperialistyczną i antyamerykańską (1967)

Triumfują wielkie idee Lenina o narodowo-wyzwoleńczej walce w koloniach Wschodu (1970)

Zapobiegamy rozbiciu narodu, zjednoczmy Ojczyznę (1973)

Przemówienie noworoczne (1976)

Obecnie posiadamy w swych zbiorach 233 teksty i polemiki wybitnych rewolucjonistów,konstytucje państw socjalistycznych oraz 4 materiały pomocnicze.

Advertisements

Aktualizacja #20

Nowi autorzy na MPD! Dzisiejsza aktualizacja wzbogaciła MPD o 10 tekstów. Każda praca jest ważna na swój sposób, ale na szczególną uwagę zasługują prace świętej pamięci Raska Hetmańskiego (1988-2014), stanowiące przyczynek do kolejnego etapu rozwoju rewolucyjnej nauki – rewolucyjnego interkomunalizmu.

Lud a rewolucja (1876), autorstwa Piotra Tkaczowa

Program Komunistów (bolszewików) (1918), autorstwa Nikołaja Bucharina

Terroryzm i komunizm (1920), autorstwa Lwa Trockiego

Ofensywa faszyzmu i zadania Międzynarodówki Komunistycznej (1935), autorstwa Georgi Dimitrowa

Pogadanki o materializmie historycznym (1948), autorstwa Adama Schaffa

Cele i zadania rewolucji interkomunalistycznej (2012), autorstwa Raska Hetmańskiego

Interkomunalizm – filozofia wolności (2012), autorstwa Raska Hetmańskiego

Interkomunalizm – filozofia walki (2012), autorstwa Raska Hetmańskiego

Organizacja Czerwonej Gwardii z ukosa (2013), autorstwa Raska Hetmańskiego

 Obecnie posiadamy w swych zbiorach 215 tekstów i polemik wybitnych rewolucjonistów, konstytucje państw socjalistycznych oraz 2 materiały pomocnicze.

 

 

Aktualizacja #15

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć rewolucyjnych tekstów:

Analiza doktryny Babeufa (1796), autorstwa Sprzysiężenia Równych
Zwycięski Wódz nowej epoki (1949), autorstwa Bolesława Bieruta
O właściwy rozwój kadr partyjnych (1950), autorstwa Bolesława Bieruta
Zwycięska idea jedności narodu (1952), autorstwa Bolesława Bieruta
Dlaczego żyjemy w epoce Mao (2006), autorstwa Maoist Internationalist Movement
Kilka słów o Stalinie w dniu jego urodzin (2011), autorstwa LLCO
Wypaczając Mao przeciwko maoizmowi (2011), autorstwa LLCO
Slumsy wewnątrz globalnej wioski (2011), autorstwa LLCO
Punkty do dyskusji nad okresem Rewolucji Kulturalnej (2011), autorstwa LLCO
Ręce precz od Syrii (2012), autorstwa LLCO
Obecnie posiadamy w swoich archiwach 164 rewolucyjne teksty.

Aktualizacja #14

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD jedenaście dzieł wybitnych rewolucjonistów:
Mowa oskarżycielska na procesie Ludwika XVI, autorstwa Louisa Saint-Justa
Walki na Węgrzech (1849), autorstwa Fryderyka Engelsa
Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej (1859), autorstwa Karola Marksa
O roli jednostki w historii (1905), autorstwa Jerzego Plechanowa
Podstawowe zagadnienia marksizmu (1908), autorstwa Jerzego Plechanowa
O anarchistach i ruchu rewolucyjnym (1968), autorstwa Huey’a P. Newtona
O ruchu pacyfistycznym (1969), autorstwa Huey’a P. Newtona
W Mozambiku lud jest u władzy (1975), autorstwa Samory Machela
Pod sztandarem marksizmu-leninizmu i idei Dżucze (1983), autorstwa Kim Jong Ila

O podstawowych kwestiach budowy partii rewolucyjnej (1992), autorstwa Kim Jong Ila
Socjalizm to nauka (1994), autorstwa Kim Jong Ila

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 154 rewolucyjne teksty.

Aktualizacja #13

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć dzieł wybitnych rewolucjonistów:
O socjaldemokratycznym odchyleniu w naszej partii (1926), autorstwa Józefa Stalina

Opozycja trockistowska dawniej a dziś (1927), autorstwa Józefa Stalina

W dwudziestą rocznicę Rewolucji Październikowej (1937), autorstwa Wiaczesława Mołotowa

O polityce ZSRR wobec wojny (1939), autorstwa Wiaczesława Mołotowa

Przemówienie inauguracyjna na XIX Zjeździe KPZR (1952), autorstwa Wiaczesława Mołotowa

Rewolucja Focoistowska (1990), autorstwa MIM

Wojna domowa: Jak stracono Hiszpanię (1998), autorstwa MIM

Antymaoistowska linia w sprawie Angoli (1998), autorstwa MIM

Rzeczywistość kontra fałszywy marksizm – o socjalistycznej dystrybucji (2011), autorstwa LLCO

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 8 tekstów autorstwa Marksa i Engelsa, 14 prac Włodzimierza Lenina, 30 prac Józefa Stalina, 3 przemówienia Wiaczesława Mołotowa, 4 przemówienia Bolesława Bieruta, 46 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga, 6 tekstów z okresu WPRK, 1 pracę Black Panther Party, 9 tekstów autorstwa Kim Ir Sena, 4 przemówienia Envera Hodży, 2 prace Ernesta Che Guevary, 1 tekst autorstwa ICO, 3 prace MIM-u i 9 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 143 rewolucyjne teksty.

Aktualizacja #12

 

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć dzieł Józefa Stalina oraz o słynną Czerwoną Książeczkę – Wyjątki z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-tunga:

Lenin jako organizator i wódz RKP (1920)

Przemówienie w Komisji Francuskiej VI Rozszerzonego Plenum KWMK (1926)

Przemówienie w Niemieckiej Komisji VI Rozszerzonego Plenum KWMK (1926)

Przemówienie na Pierwszym Wszechzwiązkowym Zjeździe Kołchoźników-Przodowników (1933)

XVII Zjazd WKP(b) (1934)

XVIII Zjazd WKP(b) (1939)

XXIV rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1941)

XXV rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1942)

XXVI rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1943)

XXVII rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (1944)

*

Wyjątki z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-tunga (1964)

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 8 tekstów autorstwa Marksa i Engelsa, 14 prac Włodzimierza Lenina, 28 prac Józefa Stalina, 4 przemówienia Bolesława Bieruta, 46 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga, 6 tekstów z okresu WPRK, 1 pracę Black Panther Party, 9 tekstów autorstwa Kim Ir Sena, 4 przemówienia Envera Hodży, 2 prace Ernesta Che Guevary, 1 tekst autorstwa ICO i 8 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 133 rewolucyjne teksty.

 

Aktualizacja #11

 

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć dzieł wybitnych rewolucjonistów:

O wynikach założycielskiego zjazdu PPPK (1946), autorstwa Kim Ir Sena

Referat sprawozdawczy KC PPKP (1948), autorstwa Kim Ir Sena

Ideowe wychowanie młodzieży (1948), autorstwa Kim Ir Sena

Organizacyjne i ideologiczne umocnienie partii (1952), autorstwa Kim Ir Sena

O niektórych problemach polityki wewnętrznej i zagranicznej (1971), autorstwa Kim Ir Sena

Walka w Tsingkangszanie (1928), autorstwa Mao Tse-tunga

Więcej uwagi sprawie przyciągania inteligencji (1939), autorstwa Mao Tse-tunga

O władzy w bazach oporu wobec najeźdźców japońskich (1940), autorstwa Mao Tse-tunga

Przedmowa i posłowie do pracy “Materiały z badań nad wsią” (1941), autorstwa Mao Tse-tunga

Zreformujmy nasze szkolenie (1941), autorstwa Mao Tse-tunga

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 8 tekstów autorstwa Marksa i Engelsa, 14 prac Włodzimierza Lenina, 18 prac Józefa Stalina, 4 przemówienia Bolesława Bieruta, 45 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga, 6 tekstów z okresu WPRK, 1 pracę Black Panther Party, 9 tekstów autorstwa Kim Ir Sena, 4 przemówienia Envera Hodży, 2 prace Ernesta Che Guevary, 1 tekst autorstwa ICO i 8 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 122 rewolucyjne teksty.