Aktualizacja #13

Dzisiejsza aktualizacja powiększyła kolekcję MPD o dziesięć dzieł wybitnych rewolucjonistów:
O socjaldemokratycznym odchyleniu w naszej partii (1926), autorstwa Józefa Stalina

Opozycja trockistowska dawniej a dziś (1927), autorstwa Józefa Stalina

W dwudziestą rocznicę Rewolucji Październikowej (1937), autorstwa Wiaczesława Mołotowa

O polityce ZSRR wobec wojny (1939), autorstwa Wiaczesława Mołotowa

Przemówienie inauguracyjna na XIX Zjeździe KPZR (1952), autorstwa Wiaczesława Mołotowa

Rewolucja Focoistowska (1990), autorstwa MIM

Wojna domowa: Jak stracono Hiszpanię (1998), autorstwa MIM

Antymaoistowska linia w sprawie Angoli (1998), autorstwa MIM

Rzeczywistość kontra fałszywy marksizm – o socjalistycznej dystrybucji (2011), autorstwa LLCO

Obecnie posiadamy w swoich archiwach 2 prace z okresu Rewolucji Francuskiej, 8 tekstów autorstwa Marksa i Engelsa, 14 prac Włodzimierza Lenina, 30 prac Józefa Stalina, 3 przemówienia Wiaczesława Mołotowa, 4 przemówienia Bolesława Bieruta, 46 tekstów autorstwa Mao Tse-tunga, 6 tekstów z okresu WPRK, 1 pracę Black Panther Party, 9 tekstów autorstwa Kim Ir Sena, 4 przemówienia Envera Hodży, 2 prace Ernesta Che Guevary, 1 tekst autorstwa ICO, 3 prace MIM-u i 9 dzieł LLCO. W sumie zgromadziliśmy już 143 rewolucyjne teksty.

Advertisements